Home

dooronder

Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

4 voorwaarden
•U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
•U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
•Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
•U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Klik hier voor meer informatie